logo emo

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

• Chào mừng Quý khách đến với website www.emo.net.vn ( sau đây gọi là "eMo"), một website thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÂN PHỐI EMO (gọi là EMOECO), thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………. do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày ……………
• Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa nào trên website eMo
I. PHẠM VI ÁP DỤNG:
1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
• Mua Sản Phẩm bán trên website eMo
• Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng của eMo

2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:
• Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên website eMo
• Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam

II. CÁCH HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG:
1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên website eMo trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của EMOECO tới Khách Hàng.Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng") được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau:
• Một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho eMo.
• Một tin nhắn.
• Cuộc gọi từ tổng đài eMo tới Khách Hàng xác nhận nội dung Đơn Đặt Hàng.
2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) chỉ được coi là hợp lệ nếu được thực hiện trước thời điểm Đơn Đặt Hàng được chấp nhận theo quy định tại Điều 2.1 của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc trong các trường hợp như quy định tại Chính sách đổi trả.

3. eMo có quyền không chấp nhận Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp theo quyết định của eMo. Một thông báo về việc Đơn Đặt Hàng không được chấp nhận sẽ được gửi tới Khách Hàng qua email hoặc tin nhắn hoặc các hình thức khác.
III. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN:
1. Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên eMo đã hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng.
2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.
3. EMOECO có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của eMo.
4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ từ eMo chuyển đến
Sử dụng và bảo quản (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận
Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng eMo. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại eMo, Khách hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của eMo (sau đây gọi là "Trung Tâm CSKH") để được xử lý kịp thời;
Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.
IV. GIAO NHẬN SẢN PHẨM:
1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng của EMOECO.
Trong trường hợp Khách Hàng không thể trực tiếp nhận Sản Phẩm mà chỉ định cho người khác nhận Sản Phẩm, thì Khách Hàng sẽ phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

2. Đối với các Sản Phẩm thuộc nhóm thực phẩm, nếu nhân viên giao hàng mà EMOECO chỉ định không thể liên lạc để giao hàng cho Người Nhận Hàng trong thời hạn quy định trong Chính sách giao hàng thì Đơn Đặt Hàng đó coi như tự động bị hủy. Nếu Khách Hàng đã thực hiện thanh toán Đơn Đặt Hàng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với giá trị hàng nhu yếu phẩm có thể được hoàn trả lại bằng các hình thức theo quy định tại Chính sách đổi trả.
3. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.
4. Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).
V. ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM:
• Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định của Chính sách đổi trả.

VI. ĐIỂM THƯỞNG VÀ ĐỔI ĐIỂM:
• Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo Chương trình eMo Loyalty.

EMOECO khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên eMo để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết...
VII. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI:

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng theo số hotline (028) 77775556 hoặc email cskh@emo.net.vn.
Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà eMo gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian 24h từ lúc thông báo đã nhận được thông tin khiếu nại.
Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành.
VIII. BẢO MẬT THÔNG TIN:

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin.
Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thanh toán.
IX. GIỚI HẠN, TRÁCH NHIỆM:

Trong mọi trường hợp,EMOECO không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của EMOECO gây ra. Trách nhiệm của EMOEC đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên eMo
X. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
EMOECO và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa EMOECO và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

ajax indicator